ارتباط با ما

مدیر مسئول: نسرین سیاح فر

استان – شهرستان: تهران – تهران
نشانی پستی: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲فروردین، خیابان شهید نظری شرقی، پلاک ۸۲، طبقه ۵، واحد ۹
کد پستی: ۱۳۱۴۹۶۳۱۳۱
تلفن: ۶۶۴۱۴۶۱۰-۰۲۱
دورنگار: ۶۶۴۸۴۶۶۰
پست الکترونیکی: info@chalesh.ir
صفحه اینستاگرام: Chalesh.ir