بازار ارز

کتاب بنیاد های اقتصادی در بازار ارز

450,000ریال

کتاب بنیاد های اقتصادی در بازار ارز

نویسنده : محمد مساح
ناشر : چالش

بنیاد های اقتصادی در بازار ارز

مبادله در بازار ارز به شکل امروزی آن صنعت دیرپایی نیست ، در این میان یادگیری بیشتر و پیشرفت نزد معامله گران ایرانی جالب توجه بوده است از انجایی که دانش اقتصاد نقش محوری در تعیین نرخهای مبادله ارز دارد همزمان با گسترش تحلیل بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از رویکود بنیادی پیش از پیش احساس می شود.
تورم،اشتغال،اختلاف نرخ بهره وکـسری های تجاری تنها بخش کوچکی از نماگرهای قابل بررسی هستند.چالش واقعی برای سرمایه گذاری خصوصی درمبادله ارز لحظه ای است که حقایق و واقعیت های بازار ارز از راه می رسندو دادوستد ها بر اساس آن شکل می گیرد.به راستی محیط بازار علاوه بر رابط ها،معادلات ریاضی،خطوط ومنحنی های هندسی به چیزهای بیشتری نیاز دارد وبه طور ساده باید گفت:«بازار فراتر از اینها را خواستار است.» دراین کتاب هدف اصلی اشنایی با تجزیه وتحلیل بنیادی است تا بدان وسیله توانایی تفسیر داده های اقتصادی وتاثیرات آن بر روی داد وستد های جهانی ارز ایجاد گردد.

نویسنده: محمد مساح
نوبت چاپ سوم
سال چاپ ۹۷
قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال
ناشر : چالش

توضیحات تکمیلی

وزن 600 g