روانشناسی بازار

پیش به سوی هدف

300,000ریال

پیش به سوی هدف
نویسنده:بریان تریسی
مترجم:کامیار فراهانی فرد
قیمت :۲۰۰۰۰۰

پیش به سوی هدف

زندگی وزمان بسیار گرانبها هستند اگر برای دستیابی به چیزی که رسیدن به أن تنها به چند ماه وقت نیاز دارد چند سال زمان صرف کنید این یک اتلاف وقت بزرگ و بیهوده است با پیروی از فرأینده کاربردی و اثبات شده تنظیم اهداف و دستیابی به أنها که در این کتاب شرح داده شده است می توانید کارهای به مراتب بیشتری را در زمانی به مراتب کوتاه تر از أنچه که تصورش را می کردید به انجام برسانید.
نویسنده ؛ بریان تریسی
مترجم ؛ کامیار فراهانی فرد
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: ١٣٩٢
شابک : ٩٧٨٩۶۴٢۵٢٢٠٠۴
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g