بازار ارز

کتاب بیت کوین

2,400,000ریال

نویسنده: دکتر جواد عباسی پژوهشگر ارز‌های رمز پایه و بلاک‌چین
ناشر : چالش
شابک: ۱-۳-۹۷۹۸۱-۶۰۰-۹۷۸

 

گذری از نحوه ی خرید و کسب درآمد بیتکوین سکه ی طلای دیجیتال

در این کتاب تاریخچه‌هایی از این فناوری به شما عرضه خواهد شد و پیرامون بیت‌کوین به عنوان یک مفهوم و محصول بحث خواهد شــد. درخواهید یافت کــه چگونه کیف پول خود را ایجاد کنیــد و بیت‌کوین‌هایتان را در آن ذخیره نمایید. حتی پیرامون روش دریافت بیت‌کوین در کیف پولتان نیز توضیح داده خواهد شــد. کاربرد بیت‌کوین و گفته‌های احتمالی درباره‌ی آن و نیز مقررات و چارچوب‌های قانونی مرتبط بررســی خواهد شــد.

در این کتاب تاریخچه ای از این فنآوری به شما عرضه خواهد شد و پیرامون بیت کویــن به عنوان یک مفهوم و محصول بحث خواهد شــد. درخواهید یافت کــه چگونه کیف پول خود را ایجاد کنیــد و بیت کوین هایتان را در آن ذخیره نمایید. حتی پیرامون روش دریافت بیت کوین در کیف پولتان نیز توضیح داده خواهد شــد. کاربرد بیت کوین و گفته های احتمالی درباره ی آن و نیز مقررات و چارچوب های قانونی مرتبط بررســی خواهند شــد. معدن کاوی بیت کوین با جزئیات شرح داده  میشود و چرایی ارزش این کار به تفصیل بحث می شود.

همچنیــن نگاهی عمیق تر بــه درون فنآوری بیت کوین خواهیم داشــت .نحوه ای که تراکنش ها در محیط بیت کوین اتفاق  میافتد را با جزئیات بررســی خواهیــم کرد و فنآوری زنجیره ی بلوکی را به طور کامل بررســی  میکنیم. به گوی درخشان  پیشبینی نظری خواهیم انداخت و آینده ی بیت کوین و سیستم زنجیره ی بلوکی و تأثیر آن را بر ابعاد مختلف زندگی مان بررســی خواهیم کرد .همچنیــن منابع آنلاین را بــرای به روز بودن اطلاعاتتان در اختیار شــما قرار خواهیم داد و به نوعی شما را درگیر جامعه ی آنلاین حامی  بیتکوین خواهیم ساخت. عجله کنید و به ما بپیوندید. به نظرمان ارزشش را دارد.

تنها تصوری که ما از شما به عنوان خوانندگان خود داریم این است که شما به این شــکل جدید از پول رایج۱ علاقه مندید. امید داریم که از خواندن مطالب لذت ببرید و بخواهید که کیف پول خودتان را ایجاد کنید، استفاده از بیت کوین را آغاز نمایید و درباره ی آن با دوســتان و همکارانتان به صحبت بنشینید. اما تصور اصلی ما این اســت که شــما این کتاب را بدان دلیل انتخاب کرده اید که قصد دارید پیش از ورود به این حوزه، بیشتر درباره ی آن اطلاعات کسب کنید.

فرض ما بر این اســت که شــما تجربه ی اولیه را با رایانه و اینترنت دارید .ما  میدانیم که شــما از نحوه ی کار با اینترنت و گذراندن گام های ســاده برای محافظت از خود و پولتان آگاهی دارید. انتظار  نمیرود که شــما یک کارشناس فنی باشــید که از همه چیز درباره ی محاسبات پیچیده ی کامپیوتری اطلاعات داشته باشید.

دلیلش نیز روشــن است، برای اســتفاده از     بیتکوین قرار نیست که شما کارشناس فنی و متخصص باشید.

همان طور که گفته شد، یکی از بهترین  روشهای آغاز از همان فصل ابتدایی اســت. به هر حال امید ما  لذتبردن شما از مطالب و برداشت های ارزشمند از آن هاســت. امیدوارم وقت مناسبی را به مطالعه ی این کتاب اختصاص دهید و از مهم تریــن تغییر اقتصادی که در آینده ای نــه چندان دور، همچون اینترنت تمامی ابعاد زندگی تان را متحول خواهد ســاخت، آگاهی یابید و با ایجاد کیف پول دیجیتالی خود از سرمایه گذاری و معامله با پول دیجیتال لذت ببرید.

دانلود فهرست کتاب بیت کوین :
بخش اول: مفاهیم اولیه‌ی بیت‌کوین
فصل ۱: معرفی بیت‌کوین
فصل ۲: خرید و ذخیره سازی بیت‌کوین
فصل ۳: قوت‌ها و ضعف‌های بیت‌کوین
فصل ۴: کسب درآمد از طریق بیت‌کوین
بخش دوم: بانکداری از طریق بیت‌کوین
فصل ۵: کیف پول بیت‌کوین شما
فصل ۶: تراکنش‌های بیت‌کوین
فصل ۷: زنجیری‌ بلوکی، هسته‌ی فنآوری بیت‌کوین
بخش سوم: استفاده از بیت‌کوین در کسب و کارها
فصل ۸: استفاده از بیت‌کوین در تجارت
فصل ۹: پایبندی به قوانین
فصل ۱۰: امنیت بیت‌کوین
فصل ۱۱: معدن‌کاوی برای بیت‌کوین‌ها
بخش چهارم: قسمت دهگانه
فصل ۱۲: ده روش عالی برای استفاده از بیت‌کوین
فصل ۱۳: مروری بر ده پول رمز پایه‌ی دیگر
فصل ۱۴: ده منبع آنلاین برای کسب اطلاعات بیشتر

 

توضیحات تکمیلی

وزن 400 g
عنوان

گذری از نحوه ی خرید و کسب درآمد بیتکوین سکه ی طلای دیجیتال

موضوع

ناشر

تالیف و گردآوری

دکتر جواد عباسی

نوبت چاپ

نوع جلد / قطع

تعداد صفحه

258 صفحه

شابک ( ISBN )

9786009798131